k.ú.: 617393 - Cehnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 550906 - Cehnice NUTS5 CZ0316550906
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 471 6443441
zahrada 213 153509
ovoc. sad 7 42711
travní p. 164 798224
lesní poz 246 3796977
vodní pl. nádrž umělá 4 4125
vodní pl. rybník 16 537566
vodní pl. tok přirozený 6 17508
vodní pl. tok umělý 19 9447
vodní pl. zamokřená pl. 2 34385
zast. pl. společný dvůr 5 482
zast. pl. zbořeniště 1 74
zast. pl. 244 121355
ostat.pl. jiná plocha 67 34094
ostat.pl. manipulační pl. 23 55997
ostat.pl. neplodná půda 51 122974
ostat.pl. ostat.komunikace 113 355687
ostat.pl. silnice 16 104506
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 23570
ostat.pl. zeleň 3 1544
Celkem KN 1676 12658176
Par. DKM 1676 12658176
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 132
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 36
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 1
Celkem BUD 237
byt.z. byt 27
Celkem JED 27
LV 466
spoluvlastník 645

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.12.2016
DKM-KPÚ 28.07.2016 1:1000 28.07.2016 *)
ZMVM 1:2000 01.11.1981 06.12.2016
S-SK GS 1:2880 1837 01.11.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 18.05.2022 12:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.