k.ú.: 617431 - Kostelecký Dvůr - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586978 - Cejle NUTS5 CZ0632586978
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 14 249216
zahrada 6 5957
travní p. 14 66933
lesní poz 2 10082
vodní pl. nádrž přírodní 1 6125
vodní pl. rybník 5 26681
vodní pl. tok přirozený 8 5033
vodní pl. tok umělý 4 1224
zast. pl. 11 4632
ostat.pl. dráha 4 27732
ostat.pl. jiná plocha 9 10009
ostat.pl. mez, stráň 7 6394
ostat.pl. neplodná půda 2 12479
ostat.pl. ostat.komunikace 15 11756
Celkem KN 102 444253
Par. DKM 102 444253
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 3
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 11
LV 29
spoluvlastník 52

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.12.2004
S-SK GS 1:2880 1829 30.12.2004


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 28.05.2022 07:23

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.