k.ú.: 617458 - Sirá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 546488 - Sirá NUTS5 CZ0326546488
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32113 - Zbiroh

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 63 1453110
zahrada 85 59715
ovoc. sad 1 4586
travní p. 65 474924
lesní poz ostat.komunikace 1 643
lesní poz 23 4118754
vodní pl. nádrž umělá 1 2759
vodní pl. tok přirozený 12 11296
vodní pl. tok umělý 3 8212
zast. pl. společný dvůr 1 257
zast. pl. zbořeniště 1 183
zast. pl. 122 46559
ostat.pl. dálnice 3 6792
ostat.pl. jiná plocha 49 52789
ostat.pl. manipulační pl. 31 34872
ostat.pl. neplodná půda 3 1920
ostat.pl. ostat.komunikace 66 87215
ostat.pl. silnice 7 57172
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 11161
ostat.pl. zeleň 15 401
Celkem KN 557 6433320
Par. DKM 557 6433320
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 71
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 118
LV 115
spoluvlastník 144

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.07.2003 část k.ú. KPÚ
DKM-KPÚ 09.07.2003 1:1000 11.07.2003 *)
ZMVM 1:2000 04.12.1986 11.07.2003
S-SK GS 1:2880 1839 04.12.1986


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 24.05.2022 15:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.