k.ú.: 617474 - Cerekvice nad Bystřicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 572781 - Cerekvice nad Bystřicí NUTS5 CZ0522572781
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 80
orná půda 189 2672266
zahrada 198 115325
ovoc. sad 10 36103
travní p. mez, stráň 22 26419
travní p. 67 247262
lesní poz 10 384034
vodní pl. nádrž přírodní 1 1730
vodní pl. nádrž umělá 1 4511
vodní pl. tok přirozený 10 28102
vodní pl. tok umělý 8 11984
zast. pl. společný dvůr 3 259
zast. pl. zbořeniště 1 122
zast. pl. 281 88006
ostat.pl. dráha 1 13926
ostat.pl. jiná plocha 73 277466
ostat.pl. manipulační pl. 16 35369
ostat.pl. neplodná půda 43 52496
ostat.pl. ostat.komunikace 88 74174
ostat.pl. pohřeb. 1 1795
ostat.pl. silnice 20 95030
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 10021
ostat.pl. zeleň 5 14406
Celkem KN 1054 4190886
Par. DKM 372 3570054
Par. KMD 682 620832
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 123
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 35
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 4
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 25
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 271
byt.z. byt 74
obč.z. byt 2
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 78
LV 366
spoluvlastník 607

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 06.03.2021 1:1000 10.03.2021 *) Komplexní pozemková úprava
KMD 1:1000 02.12.2013
S-SK GS 1:2880 1841 02.12.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 21:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.