k.ú.: 617491 - Cerekvice nad Loučnou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 577936 - Cerekvice nad Loučnou NUTS5 CZ0533577936
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 422 3483000
zahrada 273 157268
ovoc. sad 7 32294
travní p. 235 805536
lesní poz 93 105202
vodní pl. nádrž umělá 1 1380
vodní pl. tok přirozený 92 66681
vodní pl. tok umělý 31 8947
zast. pl. společný dvůr 2 450
zast. pl. zbořeniště 2 116
zast. pl. 392 131370
ostat.pl. dráha 9 32707
ostat.pl. jiná plocha 164 91098
ostat.pl. manipulační pl. 26 82740
ostat.pl. neplodná půda 50 24638
ostat.pl. ostat.komunikace 196 100781
ostat.pl. pohřeb. 1 2908
ostat.pl. silnice 88 158853
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 40998
ostat.pl. zeleň 3 3648
Celkem KN 2091 5330615
Par. DKM 2091 5330615
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 124
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 119
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 366
byt.z. byt 8
obč.z. byt 2
Celkem JED 10
LV 453
spoluvlastník 672

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.05.1999
ZMVM 1:2000 10.10.1994 28.05.1999
S-SK GS 1:2880 1839 10.10.1994


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 22.05.2022 18:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.