k.ú.: 617512 - Řídký - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 572233 - Řídký NUTS5 CZ0533572233
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 125 660031
zahrada 21 22417
ovoc. sad 2 5629
travní p. 194 451034
lesní poz 32 124256
vodní pl. tok umělý 1 158
zast. pl. 54 17274
ostat.pl. dráha 1 15532
ostat.pl. jiná plocha 96 22862
ostat.pl. manipulační pl. 3 26074
ostat.pl. neplodná půda 33 26308
ostat.pl. ostat.komunikace 26 16719
ostat.pl. silnice 13 25270
Celkem KN 601 1413564
Par. DKM 601 1413564
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 24
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 53
LV 184
spoluvlastník 285

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.06.1998
ZMVM 1:2000 10.10.1994 01.06.1998
S-SK GS 1:2880 1824 10.10.1994


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 17.05.2022 02:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.