k.ú.: 617521 - Cerekvička - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586986 - Cerekvička-Rosice NUTS5 CZ0632586986
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 332 2424667
zahrada 60 30816
travní p. 282 550666
lesní poz 167 964929
vodní pl. nádrž umělá 2 5692
vodní pl. rybník 10 43756
vodní pl. tok přirozený 27 10261
zast. pl. zbořeniště 2 1050
zast. pl. 91 31131
ostat.pl. jiná plocha 127 73481
ostat.pl. manipulační pl. 13 3918
ostat.pl. neplodná půda 52 46632
ostat.pl. ostat.komunikace 161 103171
ostat.pl. silnice 38 43391
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3612
ostat.pl. zeleň 1 43
Celkem KN 1367 4337216
Par. KMD 1367 4337216
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 42
č.p. rod.rekr 6
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 87
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 148
spoluvlastník 184

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 26.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 28.05.2022 18:16

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.