k.ú.: 617539 - Rosice u Cerekvičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586986 - Cerekvička-Rosice NUTS5 CZ0632586986
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 277 2649777
zahrada 39 17311
travní p. 198 398330
lesní poz les s budovou 1 45
lesní poz 116 1413462
vodní pl. nádrž umělá 8 20880
vodní pl. rybník 4 11646
vodní pl. tok umělý 17 3183
zast. pl. 67 27831
ostat.pl. jiná plocha 67 32304
ostat.pl. manipulační pl. 2 17561
ostat.pl. neplodná půda 5 2039
ostat.pl. ostat.komunikace 38 64289
ostat.pl. silnice 27 10031
ostat.pl. zeleň 1 154
Celkem KN 867 4668843
Par. KMD 867 4668843
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 30
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 66
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 108
spoluvlastník 149

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1835 03.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 22.05.2022 08:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.