k.ú.: 617601 - Radobytce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549584 - Mirotice NUTS5 CZ0314549584
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31081 - Mirotice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 338 1765345
zahrada 64 48372
travní p. 240 964156
lesní poz 47 289328
vodní pl. rybník 3 346400
vodní pl. tok umělý 44 11582
zast. pl. společný dvůr 3 157
zast. pl. zbořeniště 1 531
zast. pl. 91 51880
ostat.pl. jiná plocha 31 98324
ostat.pl. manipulační pl. 14 9729
ostat.pl. neplodná půda 131 104455
ostat.pl. ostat.komunikace 127 101543
ostat.pl. pohřeb. 2 4412
ostat.pl. silnice 20 134474
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 16476
ostat.pl. zeleň 1 86
Celkem KN 1158 3947250
Par. DKM 1158 3947250
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 52
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 91
LV 142
spoluvlastník 205

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.10.2003 DKM zhotovena převedením ZMVM
ZMVM 1:2000 15.10.1990 07.10.2003
S-SK GS 1:2880 1837 15.10.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 23.05.2022 16:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.