k.ú.: 617636 - Cetenov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 563943 - Cetenov NUTS5 CZ0513563943
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51051 - Český Dub

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 63 1075698
zahrada 92 93915
ovoc. sad 2 9962
travní p. 384 1071425
lesní poz 236 1447528
vodní pl. nádrž umělá 4 1884
vodní pl. tok přirozený 8 13931
vodní pl. zamokřená pl. 32 114687
zast. pl. zbořeniště 9 4522
zast. pl. 77 29141
ostat.pl. jiná plocha 58 40751
ostat.pl. manipulační pl. 8 9069
ostat.pl. neplodná půda 8 3074
ostat.pl. ostat.komunikace 81 90663
ostat.pl. silnice 12 48516
Celkem KN 1074 4054766
Par. KMD 1074 4054766
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 77
LV 150
spoluvlastník 205

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.07.2013
S-SK GS 1:2880 1843 31.07.2013 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 18.05.2022 21:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.