k.ú.: 617661 - Cetkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581470 - Cetkovice NUTS5 CZ0641581470
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62023 - Velké Opatovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 737 5700376
zahrada 334 269830
ovoc. sad 5 15689
travní p. 143 497732
lesní poz 163 1259156
vodní pl. nádrž umělá 14 24935
vodní pl. tok přirozený 95 67490
vodní pl. tok umělý 2 83
zast. pl. zbořeniště 4 1519
zast. pl. 451 142534
ostat.pl. dráha 5 26029
ostat.pl. jiná plocha 105 60923
ostat.pl. manipulační pl. 27 124559
ostat.pl. neplodná půda 19 19719
ostat.pl. ostat.komunikace 211 231308
ostat.pl. pohřeb. 1 4246
ostat.pl. silnice 18 67889
ostat.pl. skládka 1 4766
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 13811
ostat.pl. zeleň 7 564
Celkem KN 2345 8533158
Par. KMD 2345 8533158
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 261
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. garáž 5
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 50
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 50
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 448
byt.z. byt 8
obč.z. byt 4
obč.z. dílna 1
Celkem JED 13
LV 574
spoluvlastník 782

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.02.2012
S-SK ŠD 1:2500 1964 06.02.2012 část k.ú. extravilán - scelovací řízení
S-SK ŠD 1:2500 1940 06.02.2012
S-SK ŠS 1:2880 1834 29.10.1940


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 25.05.2022 12:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.