k.ú.: 617679 - Cetoraz - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547662 - Cetoraz NUTS5 CZ0633547662
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 325 4198073
zahrada 142 87643
travní p. 184 1076560
lesní poz les s budovou 37 1541
lesní poz 348 5491467
vodní pl. nádrž umělá 3 953
vodní pl. rybník 16 197930
vodní pl. tok přirozený 29 27343
vodní pl. tok umělý 3 806
vodní pl. zamokřená pl. 9 29481
zast. pl. společný dvůr 24 4338
zast. pl. zbořeniště 5 1995
zast. pl. 414 116350
ostat.pl. jiná plocha 317 238930
ostat.pl. manipulační pl. 76 40344
ostat.pl. neplodná půda 79 86624
ostat.pl. ostat.komunikace 150 281080
ostat.pl. plantáž dřevin 3 26148
ostat.pl. pohřeb. 1 4541
ostat.pl. silnice 51 108451
ostat.pl. skládka 2 777
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 15196
ostat.pl. zamokřená pl. 1 2597
ostat.pl. zeleň 11 4015
Celkem KN 2233 12043183
Par. DKM 2233 12043183
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 79
č.p. byt.dům 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 59
č.p. rod.rekr 2
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 198
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 4
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 5
Celkem BUD 424
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 520
spoluvlastník 723

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 09.12.2009 1:1000 09.12.2009 *) extravilán
DKM 1:1000 13.12.2005 část
S-SK GS 1:2880 1829 09.12.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 28.05.2022 06:28

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.