k.ú.: 617725 - Zámezí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573825 - Železnice NUTS5 CZ0522573825
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 144 1059919
zahrada 58 36326
ovoc. sad 6 17893
travní p. 181 521436
lesní poz 25 98031
vodní pl. nádrž přírodní 2 643
vodní pl. nádrž umělá 5 9967
vodní pl. rybník 3 74289
vodní pl. tok přirozený 39 13002
vodní pl. tok umělý 7 1227
zast. pl. společný dvůr 1 86
zast. pl. zbořeniště 2 837
zast. pl. 47 30199
ostat.pl. dráha 6 24509
ostat.pl. jiná plocha 28 12714
ostat.pl. neplodná půda 17 13054
ostat.pl. ostat.komunikace 64 27849
ostat.pl. silnice 3 24503
ostat.pl. zeleň 2 6934
Celkem KN 640 1973418
Par. KMD 640 1973418
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. rod.dům 5
č.p. zem.used 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 43
LV 84
spoluvlastník 138

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.01.2011
S-SK GS 1:2880 1842 12.01.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 27.05.2022 15:01

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.