k.ú.: 617768 - Jakub - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 533998 - Církvice NUTS5 CZ0205533998
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 260 4790912
zahrada 242 156310
ovoc. sad 17 40906
travní p. 49 166367
lesní poz 2 18589
vodní pl. rybník 1 95473
vodní pl. tok umělý 15 25868
zast. pl. společný dvůr 16 30757
zast. pl. zbořeniště 2 140
zast. pl. 307 109966
ostat.pl. jiná plocha 58 208581
ostat.pl. manipulační pl. 19 19775
ostat.pl. neplodná půda 9 32100
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 816
ostat.pl. ostat.komunikace 83 210014
ostat.pl. pohřeb. 2 3875
ostat.pl. silnice 4 35487
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9542
ostat.pl. zeleň 11 18061
Celkem KN 1099 5973539
Par. DKM 1099 5973539
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 145
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 9
č.p. rod.dům 69
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 31
rozestav. 1
Celkem BUD 305
byt.z. byt 13
byt.z. garáž 2
Celkem JED 15
LV 389
spoluvlastník 592

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 07.07.2014 1:1000 23.07.2014 *)
DKM 1:1000 23.12.2011
THM-V 1:2000 01.04.1961 23.12.2011
S-SK GS 1839 23.12.2011 28.02.18241:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 17.05.2022 17:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.