k.ú.: 617784 - Císařov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 569135 - Císařov NUTS5 CZ0714569135
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 630 2601325
zahrada 114 63302
ovoc. sad 1 3020
travní p. 8 18422
lesní poz 1 8520
vodní pl. nádrž přírodní 2 7163
vodní pl. nádrž umělá 1 1449
vodní pl. tok přirozený 28 21610
vodní pl. tok umělý 2 2094
vodní pl. zamokřená pl. 3 1405
zast. pl. zbořeniště 2 507
zast. pl. 177 73839
ostat.pl. dráha 14 14091
ostat.pl. jiná plocha 25 10784
ostat.pl. manipulační pl. 31 49466
ostat.pl. ostat.komunikace 181 72132
ostat.pl. silnice 1 21225
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5843
ostat.pl. zeleň 25 12100
Celkem KN 1248 2988297
Par. DKM 1248 2988297
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 103
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 159
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 272
spoluvlastník 426

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.2003 převod ZMVM (intravilán)
ZMVM 1:2000 01.06.1984 01.12.2003
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.06.1984


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 24.05.2022 00:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.