k.ú.: 617806 - Hlavno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560324 - Citice NUTS5 CZ0413560324
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 717227
zahrada 80 89616
ovoc. sad 1 11935
travní p. 80 813025
lesní poz les(ne hospodář) 23 175230
lesní poz ostat.komunikace 1 264
lesní poz 3 12890
vodní pl. nádrž umělá 3 11832
vodní pl. tok přirozený 4 10019
vodní pl. tok umělý 13 25594
vodní pl. zamokřená pl. 1 633
zast. pl. zbořeniště 1 91
zast. pl. 77 25888
ostat.pl. dráha 1 44220
ostat.pl. jiná plocha 44 222361
ostat.pl. manipulační pl. 8 6604
ostat.pl. neplodná půda 3 389
ostat.pl. ostat.komunikace 41 66991
ostat.pl. silnice 1 10961
ostat.pl. zeleň 3 4114
Celkem KN 411 2249884
Par. DKM 411 2249884
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 56
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 75
LV 99
spoluvlastník 127

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.05.2007
DKM-KPÚ 17.09.1999 1:1000 22.12.1999 *)
THM-V 1:2000 01.01.1972 14.05.2007
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1972


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 22.05.2022 10:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.