k.ú.: 617849 - Cítov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534731 - Cítov NUTS5 CZ0206534731
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1734 9592681
chmelnice 156 393762
zahrada 459 319834
ovoc. sad 48 225340
travní p. 67 65599
lesní poz les(ne hospodář) 3 20107
lesní poz 197 552030
vodní pl. nádrž umělá 9 4821
vodní pl. tok umělý 180 34516
vodní pl. zamokřená pl. 1 52
zast. pl. společný dvůr 5 1118
zast. pl. zbořeniště 8 1940
zast. pl. 614 276155
ostat.pl. dráha 2 40756
ostat.pl. jiná plocha 278 300776
ostat.pl. manipulační pl. 190 353972
ostat.pl. neplodná půda 120 42495
ostat.pl. ostat.komunikace 433 216651
ostat.pl. pohřeb. 2 11426
ostat.pl. silnice 12 57860
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 28911
ostat.pl. zeleň 4 9932
Celkem KN 4535 12550734
Par. DKM 16 197335
Par. KMD 4519 12353399
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 414
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 44
bez čp/če jiná st. 60
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 2
Celkem BUD 590
byt.z. byt 25
Celkem JED 25
LV 748
spoluvlastník 1202

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.10.2017
S-SK GS 1:2880 1840 26.10.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 20.05.2022 20:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.