k.ú.: 617865 - Cizkrajov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546054 - Cizkrajov NUTS5 CZ0313546054
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 379 5160471
zahrada 134 63827
travní p. 210 794587
lesní poz les s budovou 1 32
lesní poz 137 3776986
vodní pl. rybník 21 96452
vodní pl. tok přirozený 100 59940
vodní pl. tok umělý 3 3674
vodní pl. zamokřená pl. 31 72899
zast. pl. zbořeniště 6 180
zast. pl. 160 78829
ostat.pl. dráha 13 40552
ostat.pl. jiná plocha 78 41481
ostat.pl. manipulační pl. 41 92949
ostat.pl. neplodná půda 89 108935
ostat.pl. ostat.komunikace 115 140353
ostat.pl. pohřeb. 2 3001
ostat.pl. silnice 17 92517
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8705
ostat.pl. zeleň 2 427
Celkem KN 1541 10636797
Par. DKM 1398 6962960
Par. KMD 143 3673837
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 82
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 26
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 158
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 148
spoluvlastník 189

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.02.2010
DKM 1:1000 17.02.2010
DKM-KPÚ 06.03.2009 1:1000 06.03.2009 *) JPÚ na upřesnění přídělů
S-SK ŠS 1:2880 1873 22.02.2010 reambulace


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 16.07.2024 13:59

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.