k.ú.: 617873 - Dolní Bolíkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546054 - Cizkrajov NUTS5 CZ0313546054
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10 191303
zahrada 99 80753
travní p. 55 423777
lesní poz 28 159969
vodní pl. nádrž umělá 3 1159
vodní pl. rybník 1 798
vodní pl. tok přirozený 7 6219
vodní pl. tok umělý 5 6588
vodní pl. zamokřená pl. 4 298
zast. pl. zbořeniště 4 544
zast. pl. 99 34366
ostat.pl. dráha 2 12596
ostat.pl. jiná plocha 28 10922
ostat.pl. manipulační pl. 13 14392
ostat.pl. neplodná půda 29 48821
ostat.pl. ostat.komunikace 33 35544
ostat.pl. pohřeb. 2 1703
ostat.pl. silnice 2 10177
Celkem KN 424 1039929
GP 95 489219
Celkem ZE 95 489219
Par. KMD 281 235233
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 63
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 86
LV 98
spoluvlastník 119

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.04.2017
S-SK ŠS 1:2880 1828


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 07/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 17.05.2022 06:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.