k.ú.: 617903 - Cotkytle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 579980 - Cotkytle NUTS5 CZ0534579980
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 278 2088983
zahrada 297 230742
travní p. mez, stráň 2 2629
travní p. 954 3575935
lesní poz 973 5709872
vodní pl. nádrž umělá 1 1169
vodní pl. tok přirozený 30 21213
zast. pl. společný dvůr 3 146
zast. pl. zbořeniště 40 7268
zast. pl. 286 71651
ostat.pl. jiná plocha 258 188204
ostat.pl. manipulační pl. 28 13532
ostat.pl. neplodná půda 66 32090
ostat.pl. ostat.komunikace 288 181294
ostat.pl. pohřeb. 1 2156
ostat.pl. silnice 45 123970
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 9528
ostat.pl. zeleň 1 295
Celkem KN 3555 12260677
Par. DKM 391 2935744
Par. KMD 3164 9324933
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 57
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 104
č.p. rod.rekr 2
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 22
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 27
Celkem BUD 267
LV 358
spoluvlastník 597

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2013
DKM-KPÚ 15.12.2000 1:1000 15.12.2000 *) na části extravilánu
S-SK ŠS 1:2880 1835 26.09.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 15.12.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2022 07:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.