k.ú.: 617920 - Crhov u Olešnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 554162 - Crhov NUTS5 CZ0641554162
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 298 2346601
zahrada 96 59678
ovoc. sad 6 22398
travní p. 184 422442
lesní poz plantáž dřevin 3 13440
lesní poz 110 464531
vodní pl. nádrž umělá 1 2695
vodní pl. tok přirozený 17 40715
zast. pl. společný dvůr 1 135
zast. pl. zbořeniště 1 272
zast. pl. 95 36094
ostat.pl. jiná plocha 32 15701
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 124
ostat.pl. manipulační pl. 6 7264
ostat.pl. neplodná půda 27 18623
ostat.pl. ostat.komunikace 64 120508
ostat.pl. silnice 12 47038
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 663
ostat.pl. zeleň 35 34205
Celkem KN 991 3653127
Par. DKM 991 3653127
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 64
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 91
LV 146
spoluvlastník 190

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 12.04.2010 1:1000 12.04.2010 *)
DKM 1:1000 19.12.2005 část k.ú. zastavěné území
S-SK ŠS 1:2880 1826 12.04.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 17.05.2022 03:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.