k.ú.: 617938 - Crhov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541168 - Štíty NUTS5 CZ0715541168
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 96 851044
zahrada 148 93063
travní p. 225 1399370
lesní poz 314 1855793
vodní pl. nádrž umělá 1 267
vodní pl. tok přirozený 28 41712
zast. pl. zbořeniště 1 1233
zast. pl. 135 37040
ostat.pl. jiná plocha 53 37768
ostat.pl. manipulační pl. 4 3084
ostat.pl. neplodná půda 127 79083
ostat.pl. ostat.komunikace 128 106155
ostat.pl. pohřeb. 1 1962
ostat.pl. silnice 3 42436
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5098
ostat.pl. zeleň 2 457
Celkem KN 1269 4555565
Par. KMD 1269 4555565
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 66
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 133
LV 172
spoluvlastník 256

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.02.2012
S-SK ŠS 1835 07.02.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.05.2022 07:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.