k.ú.: 617954 - Ctětín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571253 - Ctětín NUTS5 CZ0531571253
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53044 - Nasavrky

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 252 1484507
zahrada 281 193738
ovoc. sad 1 2801
travní p. mez, stráň 17 21847
travní p. 329 1651565
lesní poz 127 3721132
vodní pl. nádrž umělá 9 18993
vodní pl. rybník 4 17139
vodní pl. tok přirozený 3 4124
vodní pl. tok umělý 11 4425
vodní pl. zamokřená pl. 1 2891
zast. pl. společný dvůr 1 57
zast. pl. zbořeniště 1 258
zast. pl. 273 69540
ostat.pl. jiná plocha 37 123945
ostat.pl. manipulační pl. 13 16843
ostat.pl. neplodná půda 36 42432
ostat.pl. ostat.komunikace 58 71460
ostat.pl. silnice 23 72307
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10257
ostat.pl. zeleň 1 906
Celkem KN 1480 7531167
Par. KMD 1480 7531167
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 59
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 113
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 17
č.e. víceúčel 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 263
byt.z. byt 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 2
LV 336
spoluvlastník 451

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.04.2014
S-SK GS 1:2880 1839 15.04.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 25.05.2022 12:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.