k.ú.: 618047 - Ctidružice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 593869 - Ctidružice NUTS5 CZ0647593869
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 499 6508738
zahrada skleník-pařeniš. 1 20
zahrada 137 79718
travní p. 89 189588
lesní poz 120 4767130
vodní pl. nádrž umělá 2 7645
vodní pl. rybník 30 186671
vodní pl. tok přirozený 33 58525
vodní pl. tok umělý 2 510
zast. pl. společný dvůr 4 897
zast. pl. zbořeniště 18 3807
zast. pl. 237 103944
ostat.pl. dráha 9 106686
ostat.pl. jiná plocha 63 59330
ostat.pl. manipulační pl. 91 82445
ostat.pl. neplodná půda 82 69986
ostat.pl. ostat.komunikace 142 234798
ostat.pl. silnice 12 58209
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13327
ostat.pl. zeleň 49 126700
Celkem KN 1622 12658674
PK 52 1901099
Celkem ZE 52 1901099
Par. DKM 742 7174184
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 120
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 7
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če zem.stav 59
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 229
byt.z. byt 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 2
LV 354
spoluvlastník 1232

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 05.05.2004 1:1000 05.05.2004 *) část extravilánu (na podkladě KPÚ)
DKM-KPÚ 13.11.2002 1:1000 19.11.2002 *) část extravilánu (na podkladě KPÚ)
S-SK ŠS 1:2880 1824 intravilán a část extravilánu (mimo KPÚ)


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 05:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.