k.ú.: 618063 - Ctiněves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564672 - Ctiněves NUTS5 CZ0423564672
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 523 3780114
chmelnice 18 80169
zahrada 162 138905
ovoc. sad 24 98568
travní p. 72 146018
lesní poz 18 421043
vodní pl. nádrž přírodní 1 894
vodní pl. nádrž umělá 1 988
vodní pl. tok přirozený 26 20928
vodní pl. tok umělý 7 1160
vodní pl. zamokřená pl. 3 1305
zast. pl. zbořeniště 3 1080
zast. pl. 238 67606
ostat.pl. dráha 7 30596
ostat.pl. jiná plocha 36 19129
ostat.pl. manipulační pl. 44 21770
ostat.pl. neplodná půda 238 459409
ostat.pl. ostat.komunikace 122 150307
ostat.pl. pohřeb. 1 1414
ostat.pl. silnice 8 30400
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 12664
Celkem KN 1553 5484467
Par. DKM 1008 5227051
Par. KMD 545 257416
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 166
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
Celkem BUD 227
LV 375
spoluvlastník 515

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 02.12.2019
KMD 1:1000 29.05.2017
S-SK GS 1:2880 1840 02.12.2019


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 18.05.2022 18:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.