k.ú.: 618152 - Cvrčovice u Pohořelic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 550272 - Cvrčovice NUTS5 CZ0643550272
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6213 - Pohořelice
Pověřený obecní úřad 62131 - Pohořelice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 253 7815456
zahrada 215 178450
travní p. 13 78815
lesní poz les(ne hospodář) 5 68431
lesní poz 30 117162
vodní pl. tok přirozený 7 160521
vodní pl. zamokřená pl. 1 16
zast. pl. společný dvůr 1 65
zast. pl. 316 156345
ostat.pl. jiná plocha 72 49863
ostat.pl. manipulační pl. 26 67946
ostat.pl. neplodná půda 23 58589
ostat.pl. ostat.komunikace 83 278105
ostat.pl. pohřeb. 1 1630
ostat.pl. silnice 1 41616
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13661
ostat.pl. zeleň 23 206899
Celkem KN 1072 9293570
Par. DKM 1072 9293570
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 120
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 80
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 312
byt.z. byt 20
Celkem JED 20
LV 346
spoluvlastník 466

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 14.12.2009 1:1000 21.12.2009 *)
DKM 1:1000 04.11.2008
ZMVM 1:2000 01.11.1981 21.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.10.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 17.05.2022 03:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.