k.ú.: 618161 - Cvrčovice u Zdounek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589195 - Zdounky NUTS5 CZ0721589195
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 724 1398765
zahrada 120 108987
ovoc. sad 48 173470
travní p. 393 300833
lesní poz 94 2569027
vodní pl. tok přirozený 156 32527
vodní pl. tok umělý 1 1162
vodní pl. zamokřená pl. 1 1931
zast. pl. 140 33377
ostat.pl. jiná plocha 39 8808
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 909
ostat.pl. manipulační pl. 57 29863
ostat.pl. neplodná půda 142 58440
ostat.pl. ostat.komunikace 232 78758
ostat.pl. silnice 4 22893
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1591
Celkem KN 2153 4821341
Par. KMD 2153 4821341
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 75
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 128
LV 224
spoluvlastník 521

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.01.2009
S-SK ŠS 1:2880 1827 12.01.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 18.05.2022 08:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.