k.ú.: 618179 - Čachnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571661 - Krouna NUTS5 CZ0531571661
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 89 286402
zahrada 89 56440
travní p. 403 849053
lesní poz 22 2115711
zast. pl. 108 26582
ostat.pl. dráha 2 4328
ostat.pl. jiná plocha 29 21461
ostat.pl. manipulační pl. 14 48020
ostat.pl. neplodná půda 21 9101
ostat.pl. ostat.komunikace 46 32344
ostat.pl. silnice 5 43103
Celkem KN 828 3492545
Par. KMD 828 3492545
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 35
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 23
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 108
byt.z. byt 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 2
LV 99
spoluvlastník 131

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.05.2014
S-SK GS 1:2880 1839 29.05.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 22.05.2022 19:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.