k.ú.: 618217 - Březí u Čachrova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555941 - Čachrov NUTS5 CZ0322555941
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 50 506731
zahrada 29 29396
travní p. 111 867919
lesní poz 55 883566
vodní pl. nádrž umělá 1 157
vodní pl. rybník 1 4046
vodní pl. tok umělý 9 3117
zast. pl. 35 18975
ostat.pl. jiná plocha 32 45183
ostat.pl. manipulační pl. 1 500
ostat.pl. neplodná půda 44 26449
ostat.pl. ostat.komunikace 25 35050
ostat.pl. silnice 33 41274
Celkem KN 426 2462363
Par. KMD 426 2462363
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 35
LV 57
spoluvlastník 74

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.08.2014
S-SK GS 1:2880 1837 22.08.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 14:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.