k.ú.: 618306 - Čaková - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Krnov email: kp.krnov@cuzk.cz
U Požárníků 2/37, 79401 Krnov telefon: 554684971 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 552003 - Čaková NUTS5 CZ0801552003
Pracoviště 831 - Krnov

Obec s rozšířenou působností 8114 - Krnov
Pověřený obecní úřad 81141 - Krnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 42939
zahrada mez, stráň 1 1399
zahrada 248 251844
ovoc. sad 2 6956
travní p. mez, stráň 1 2049
travní p. školka 1 2687
travní p. 384 6274028
lesní poz 134 4555436
vodní pl. nádrž umělá 2 3550
vodní pl. tok přirozený 20 44707
vodní pl. tok umělý 9 20224
vodní pl. zamokřená pl. 3 21676
zast. pl. zbořeniště 6 1025
zast. pl. 201 79873
ostat.pl. jiná plocha 64 30951
ostat.pl. manipulační pl. 12 35401
ostat.pl. mez, stráň 3 2222
ostat.pl. neplodná půda 173 277385
ostat.pl. ostat.komunikace 108 196346
ostat.pl. pohřeb. 1 1396
ostat.pl. silnice 5 78341
ostat.pl. zeleň 3 617
Celkem KN 1384 11931052
Par. DKM 1383 11930966
Par. KMD 1 86
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 121
č.p. rod.rekr 9
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 199
byt.z. byt 2
obč.z. byt 3
Celkem JED 5
LV 250
spoluvlastník 311

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.09.2020 na části k. ú. mimo prostor KPÚ
KMD 1:1000 26.01.2015 22.09.2020 na části k.ú. mimo prostor KPÚ
DKM-KPÚ 1:1000 20.10.2014
KM-D 1:2000 01.01.2000 26.01.2015
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Krnov.

vypočteno: 20.05.2022 20:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.