k.ú.: 618349 - Čáslav - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534005 - Čáslav NUTS5 CZ0205534005
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2889 14360410
chmelnice 108 244942
zahrada 1512 582193
ovoc. sad 61 256492
travní p. 228 288826
lesní poz 15 71441
vodní pl. nádrž umělá 30 118847
vodní pl. rybník 6 3791
vodní pl. tok přirozený 52 146709
vodní pl. tok umělý 100 50000
vodní pl. zamokřená pl. 16 69414
zast. pl. společný dvůr 120 67770
zast. pl. zbořeniště 113 31263
zast. pl. 3764 1090991
ostat.pl. dráha 70 266439
ostat.pl. jiná plocha 860 3490929
ostat.pl. manipulační pl. 308 511464
ostat.pl. neplodná půda 145 88589
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 7476
ostat.pl. ostat.komunikace 711 671296
ostat.pl. pohřeb. 7 34817
ostat.pl. silnice 262 420086
ostat.pl. skládka 11 146967
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 36 134001
ostat.pl. zeleň 191 312221
Celkem KN 11618 23467374
Par. DKM 11611 23373116
Par. KMD 7 94258
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 1120
č.p. byt.dům 160
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 115
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb 45
č.p. obč.vyb. 22
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 539
č.p. tech.vyb 7
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. garáž 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če adminis. 11
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 830
bez čp/če jiná st. 382
bez čp/če obč.vyb 67
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 127
bez čp/če ubyt.zař 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 36
bez čp/če zem.stav 59
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 16
Celkem BUD 3601
byt.z. byt 1982
byt.z. garáž 82
byt.z. j.nebyt 38
obč.z. byt 206
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 8
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 2319
LV 5403
spoluvlastník 10194

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.08.2014
KMD 1:1000 04.08.2014
Ins. A 1:1000 31.12.1942 04.08.2014 intr.
S-SK GS 1:2880 1838 04.08.2014 extravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 21.05.2022 21:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.