k.ú.: 618527 - Čáslavsko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547689 - Čáslavsko NUTS5 CZ0633547689
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 796 3245686
zahrada 144 93839
travní p. 388 591437
lesní poz 132 2348096
vodní pl. nádrž umělá 3 2349
vodní pl. rybník 7 64480
vodní pl. tok přirozený 4 2125
vodní pl. tok umělý 104 12299
vodní pl. zamokřená pl. 7 2135
zast. pl. společný dvůr 17 3634
zast. pl. zbořeniště 1 226
zast. pl. 107 58924
ostat.pl. jiná plocha 47 42914
ostat.pl. manipulační pl. 43 60930
ostat.pl. neplodná půda 20 7590
ostat.pl. ostat.komunikace 178 82355
ostat.pl. silnice 8 48515
Celkem KN 2006 6667534
Par. KMD 2006 6667534
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 66
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 13
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 103
LV 175
spoluvlastník 231

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.01.2016
S-SK GS 1:2880 1838 27.01.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 19.05.2022 01:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.