k.ú.: 618560 - Částkov u Tachova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560804 - Částkov NUTS5 CZ0327560804
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32153 - Tachov

Statistické údaje (stav ke dni: 29.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 63 1911930
zahrada 76 30995
travní p. 92 504512
lesní poz ostat.komunikace 1 2171
lesní poz 12 181855
vodní pl. nádrž umělá 3 2322
vodní pl. rybník 3 23207
vodní pl. tok přirozený 10 30224
vodní pl. tok umělý 2 2369
vodní pl. zamokřená pl. 2 1167
zast. pl. zbořeniště 6 4294
zast. pl. 123 47693
ostat.pl. dráha 1 10920
ostat.pl. jiná plocha 69 50987
ostat.pl. manipulační pl. 4 36004
ostat.pl. neplodná půda 16 18964
ostat.pl. ostat.komunikace 57 77048
ostat.pl. silnice 6 51879
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4045
ostat.pl. zeleň 40 98366
Celkem KN 587 3090952
Par. DKM 251 2869683
Par. KMD 336 221269
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 64
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 117
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 141
spoluvlastník 189

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.06.2017
DKM-KPÚ 27.01.2011 1:1000 31.01.2011 *)
S-SK GS 1:2000 1838 20.06.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 29.05.2022 05:10

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.