k.ú.: 618616 - Částkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548456 - Nová Cerekev NUTS5 CZ0633548456
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 232 2343810
zahrada 57 45979
travní p. 216 668135
lesní poz les s budovou 1 40
lesní poz 135 1613575
vodní pl. nádrž umělá 6 6831
vodní pl. rybník 7 269226
vodní pl. tok přirozený 3 9048
vodní pl. tok umělý 8 9856
zast. pl. společný dvůr 11 1354
zast. pl. 70 31053
ostat.pl. jiná plocha 79 95158
ostat.pl. manipulační pl. 22 16166
ostat.pl. neplodná půda 5 1935
ostat.pl. ostat.komunikace 52 84080
ostat.pl. silnice 8 32267
Celkem KN 912 5228513
Par. DKM 912 5228513
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 26
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 67
LV 143
spoluvlastník 196

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 16.11.2005 1:1000 16.11.2005 *) extravilán
DKM 1:1000 26.04.2004
S-SK GS 1:2880 1829 16.11.2005


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 27.05.2022 15:12

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.