k.ú.: 618632 - Hřibiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 548642 - Hřibiny-Ledská NUTS5 CZ0524548642
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5208 - Kostelec nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 52081 - Kostelec nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 70 623801
zahrada 101 117263
ovoc. sad 4 11117
travní p. mez, stráň 1 1743
travní p. 57 230068
lesní poz 35 246488
vodní pl. nádrž přírodní 2 1098
vodní pl. nádrž umělá 1 5261
zast. pl. 94 32642
ostat.pl. jiná plocha 7 2424
ostat.pl. manipulační pl. 3 9310
ostat.pl. neplodná půda 10 27668
ostat.pl. ostat.komunikace 33 44351
ostat.pl. silnice 3 18530
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1918
ostat.pl. zeleň 5 8054
Celkem KN 427 1381736
Par. DKM 427 1381736
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 25
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 94
LV 113
spoluvlastník 137

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.05.2015
DKM-KPÚ 20.10.2010 1:1000 26.10.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1840 27.05.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 18.05.2022 01:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.