k.ú.: 618667 - Velká Ledská - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 548642 - Hřibiny-Ledská NUTS5 CZ0524548642
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5208 - Kostelec nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 52081 - Kostelec nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 198 1437121
zahrada 100 92547
travní p. 132 455054
lesní poz 91 1439546
vodní pl. nádrž umělá 3 12271
vodní pl. rybník 2 7873
vodní pl. tok přirozený 14 27301
vodní pl. tok umělý 1 399
zast. pl. zbořeniště 1 710
zast. pl. 117 60648
ostat.pl. jiná plocha 20 8659
ostat.pl. manipulační pl. 3 1459
ostat.pl. neplodná půda 32 57530
ostat.pl. ostat.komunikace 69 98631
ostat.pl. silnice 13 43751
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7280
ostat.pl. zeleň 1 514
Celkem KN 799 3751294
Par. DKM 799 3751294
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 64
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 19
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 111
LV 187
spoluvlastník 231

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2013
DKM-KPÚ 20.10.2010 1:1000 26.10.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1840 27.11.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 16.05.2022 22:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.