k.ú.: 618683 - Sedliště u Častonína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 549142 - Vyskytná NUTS5 CZ0633549142
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 69 535821
zahrada 50 25232
travní p. 107 302843
lesní poz 16 142822
vodní pl. nádrž umělá 2 2335
vodní pl. rybník 2 16938
vodní pl. tok umělý 10 2662
vodní pl. zamokřená pl. 1 417
zast. pl. společný dvůr 2 494
zast. pl. zbořeniště 1 100
zast. pl. 50 13286
ostat.pl. jiná plocha 16 5513
ostat.pl. manipulační pl. 16 5811
ostat.pl. ostat.komunikace 23 26314
ostat.pl. silnice 18 26550
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1505
Celkem KN 385 1108643
Par. KMD 385 1108643
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 10
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 46
LV 64
spoluvlastník 87

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.10.2013
KM-D 1:2000 28.07.2000 09.10.2013
S-SK GS 1:2880 1824 28.07.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 19:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.