k.ú.: 618705 - Častrov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547719 - Častrov NUTS5 CZ0633547719
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61103 - Počátky

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 793 4432211
zahrada 224 131773
travní p. 780 1764236
lesní poz 263 6924708
vodní pl. nádrž umělá 2 313
vodní pl. rybník 26 160231
vodní pl. tok přirozený 2 174
vodní pl. tok umělý 310 51297
vodní pl. zamokřená pl. 2 10006
zast. pl. společný dvůr 3 285
zast. pl. zbořeniště 1 95
zast. pl. 288 107744
ostat.pl. jiná plocha 183 107511
ostat.pl. manipulační pl. 47 44504
ostat.pl. neplodná půda 7 1190
ostat.pl. ostat.komunikace 110 135004
ostat.pl. pohřeb. 3 3430
ostat.pl. silnice 19 115604
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 11551
Celkem KN 3067 14001867
Par. KMD 3067 14001867
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 148
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 266
byt.z. byt 22
obč.z. byt 5
Celkem JED 27
LV 354
spoluvlastník 600

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.02.2010
S-SK GS 1:2880 1829 16.02.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 18:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.