k.ú.: 618713 - Jakubín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547719 - Častrov NUTS5 CZ0633547719
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61103 - Počátky

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 990318
zahrada 50 25661
travní p. 170 1005653
lesní poz 155 688393
vodní pl. rybník 10 20133
vodní pl. tok umělý 14 8630
vodní pl. zamokřená pl. 4 3601
zast. pl. 49 24533
ostat.pl. jiná plocha 15 9660
ostat.pl. manipulační pl. 19 17364
ostat.pl. neplodná půda 59 79742
ostat.pl. ostat.komunikace 57 92581
ostat.pl. silnice 9 30226
Celkem KN 666 2996495
Par. DKM 529 2908580
Par. KMD 137 87915
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 20
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 47
LV 93
spoluvlastník 147

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 30.11.2016 1:1000 02.01.2017 *)
KMD 1:1000 28.07.2016
S-SK GS 1:2880 1829 02.01.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 21.05.2022 20:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.