k.ú.: 618721 - Metánov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547719 - Častrov NUTS5 CZ0633547719
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61103 - Počátky

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 506 2570509
zahrada 100 42764
travní p. 556 1070743
lesní poz 234 1678543
vodní pl. rybník 7 36707
vodní pl. tok umělý 103 14609
vodní pl. zamokřená pl. 2 4855
zast. pl. společný dvůr 10 735
zast. pl. zbořeniště 3 741
zast. pl. 131 56384
ostat.pl. jiná plocha 83 46008
ostat.pl. manipulační pl. 41 38982
ostat.pl. neplodná půda 4 3694
ostat.pl. ostat.komunikace 104 89685
ostat.pl. pohřeb. 2 176
ostat.pl. silnice 1 20341
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6010
Celkem KN 1888 5681486
Par. KMD 1888 5681486
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 63
bez čp/če doprava 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 103
byt.z. byt 9
byt.z. garáž 4
Celkem JED 13
LV 190
spoluvlastník 298

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.02.2010
S-SK GS 1:2880 1829 10.02.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 10:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.