k.ú.: 618730 - Pelec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547719 - Častrov NUTS5 CZ0633547719
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61103 - Počátky

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 372 2311839
zahrada 107 47705
travní p. 297 811037
lesní poz 194 3899966
vodní pl. nádrž umělá 3 162
vodní pl. rybník 7 28738
vodní pl. tok umělý 60 7058
vodní pl. zamokřená pl. 4 2091
zast. pl. společný dvůr 5 267
zast. pl. 61 36456
ostat.pl. jiná plocha 84 58962
ostat.pl. manipulační pl. 11 4194
ostat.pl. neplodná půda 14 16670
ostat.pl. ostat.komunikace 86 93216
ostat.pl. silnice 1 32469
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3668
ostat.pl. zeleň 10 9838
Celkem KN 1317 7364336
Par. KMD 1317 7364336
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 37
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 57
LV 106
spoluvlastník 143

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.01.2010
S-SK GS 1:2880 1829 27.01.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 22:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.