k.ú.: 618764 - Čebín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 582913 - Čebín NUTS5 CZ0643582913
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6209 - Kuřim
Pověřený obecní úřad 62091 - Kuřim

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 856 3949020
zahrada 548 346449
ovoc. sad 4 8244
travní p. 36 156684
lesní poz les s budovou 1 60
lesní poz 24 1306660
vodní pl. nádrž umělá 4 9468
vodní pl. tok přirozený 15 27294
zast. pl. společný dvůr 2 661
zast. pl. zbořeniště 9 1706
zast. pl. 808 246216
ostat.pl. dráha 12 141696
ostat.pl. jiná plocha 136 153059
ostat.pl. manipulační pl. 123 355968
ostat.pl. neplodná půda 36 207364
ostat.pl. ostat.komunikace 276 214817
ostat.pl. pohřeb. 1 2732
ostat.pl. silnice 22 69021
ostat.pl. skládka 3 4990
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13956
ostat.pl. zeleň 21 16683
Celkem KN 2939 7232748
Par. DKM 2939 7232748
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 217
č.p. byt.dům 12
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 296
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 57
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 44
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 1
Celkem BUD 774
byt.z. byt 91
byt.z. dílna 1
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 3
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 101
LV 1014
spoluvlastník 1451

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 26.07.2018 1:1000 26.07.2018 *)
DKM 1:1000 17.12.2007
S-SK ŠS 1:2880 1826 16.12.2007


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 17.05.2022 03:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.