k.ú.: 618837 - Čechočovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590444 - Čechočovice NUTS5 CZ0634590444
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 213 2020961
zahrada 163 132375
travní p. mez, stráň 1 1968
travní p. 42 135151
lesní poz les s budovou 1 4
lesní poz 74 1153364
vodní pl. nádrž umělá 1 2479
vodní pl. rybník 1 1137
vodní pl. tok přirozený 7 17579
vodní pl. tok umělý 1 122
vodní pl. zamokřená pl. 1 3259
zast. pl. 263 62764
ostat.pl. dráha 3 99207
ostat.pl. jiná plocha 127 95511
ostat.pl. manipulační pl. 4 10338
ostat.pl. neplodná půda 5 3266
ostat.pl. ostat.komunikace 49 130506
ostat.pl. silnice 5 51811
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12307
ostat.pl. zeleň 5 4522
Celkem KN 970 3938631
Par. DKM 970 3938631
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 127
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 79
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 260
LV 317
spoluvlastník 399

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.07.2020 intravilán
DKM-KPÚ 1:1000 20.12.2012 extravilán
DKM 1:1000 19.12.2011 neřešené pozemky v rámci KPÚ
S-SK ŠS 1:2880 1824 16.07.2020


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 16.05.2022 13:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.