k.ú.: 618853 - Čechovice u Prostějova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589250 - Prostějov NUTS5 CZ0713589250
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 360 1513542
zahrada 434 192958
travní p. 11 85770
lesní poz 3 5556
vodní pl. tok přirozený 4 12045
vodní pl. tok umělý 1 433
zast. pl. zbořeniště 3 371
zast. pl. 720 164718
ostat.pl. jiná plocha 93 36533
ostat.pl. manipulační pl. 13 20317
ostat.pl. neplodná půda 4 5316
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 1508
ostat.pl. ostat.komunikace 107 159083
ostat.pl. silnice 15 26487
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 20165
ostat.pl. zeleň 37 11645
Celkem KN 1814 2256447
Par. DKM 1814 2256447
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 306
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 8
č.p. rod.dům 253
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 2
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 80
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 3
Celkem BUD 717
byt.z. byt 4
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 5
LV 771
spoluvlastník 964

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.04.1998
ZMVM 1:2000 01.08.1985 14.04.1998
Ins. A 1:2500 31.01.1959 01.08.1985 extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.08.1985 intravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 24.05.2022 02:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.