k.ú.: 618861 - Domamyslice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589250 - Prostějov NUTS5 CZ0713589250
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 290 2214722
vinice 4 14669
zahrada 483 249487
ovoc. sad 12 61992
travní p. 25 92481
lesní poz 14 209039
vodní pl. tok přirozený 6 10160
vodní pl. tok umělý 1 2245
zast. pl. zbořeniště 1 137
zast. pl. 697 142678
ostat.pl. jiná plocha 79 30533
ostat.pl. manipulační pl. 37 80612
ostat.pl. neplodná půda 1 2309
ostat.pl. ostat.komunikace 126 132042
ostat.pl. silnice 8 56257
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 643
ostat.pl. zeleň 4 2853
Celkem KN 1789 3302859
Par. DKM 1789 3302859
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 270
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 146
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 12
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 133
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 47
Celkem BUD 673
byt.z. byt 28
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 4
obč.z. garáž 2
Celkem JED 36
LV 718
spoluvlastník 950

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.08.1998
ZMVM 1:2500 01.08.1985 01.08.1998
Ins. A 1:2000 01.01.1948 01.08.1985
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1948


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 24.05.2022 02:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.