k.ú.: 618870 - Čechovice-Záhoří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589250 - Prostějov NUTS5 CZ0713589250
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 1677
orná půda 118 771254
zahrada 73 48277
ovoc. sad 1 9603
travní p. 26 21532
lesní poz 96 238681
vodní pl. rybník 3 3598
zast. pl. 67 2863
ostat.pl. jiná plocha 11 6783
ostat.pl. neplodná půda 10 5433
ostat.pl. ostat.komunikace 41 49756
ostat.pl. zeleň 3 6706
Celkem KN 450 1166163
Par. DKM 450 1166163
Typ údaje Způsob využití Počet
č.e. rod.rekr 63
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če rod.rekr 1
Celkem BUD 67
LV 158
spoluvlastník 229

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.02.1998
ZMVM 1:2000 01.08.1985 20.02.1998
Ins. A 1:2500 31.12.1959 01.08.1985
S-SK ŠS 1:2880 1824 31.12.1959


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 24.05.2022 02:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.