k.ú.: 618888 - Čechtice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 529486 - Čechtice NUTS5 CZ0201529486
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2125 - Vlašim
Pověřený obecní úřad 21251 - Vlašim

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2173 8541785
zahrada 434 287109
ovoc. sad 13 34074
travní p. 1127 1560201
lesní poz 280 2753973
vodní pl. nádrž přírodní 8 7717
vodní pl. nádrž umělá 34 21622
vodní pl. rybník 16 62997
vodní pl. tok přirozený 8 3302
vodní pl. tok umělý 212 37279
zast. pl. společný dvůr 8 2300
zast. pl. zbořeniště 8 2906
zast. pl. 645 235460
ostat.pl. jiná plocha 131 78054
ostat.pl. manipulační pl. 74 103714
ostat.pl. neplodná půda 122 94582
ostat.pl. ostat.komunikace 217 182945
ostat.pl. pohřeb. 1 3350
ostat.pl. silnice 43 185844
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 28640
ostat.pl. zeleň 9 5982
Celkem KN 5570 14233836
Par. KMD 5570 14233836
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 217
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 80
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 86
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 116
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 44
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 631
byt.z. byt 28
Celkem JED 28
LV 778
spoluvlastník 1168

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.12.2016
S-SK GS 1:2880 1838 06.12.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 20.05.2022 19:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.