k.ú.: 618934 - Čechyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593559 - Rousínov NUTS5 CZ0646593559
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62192 - Rousínov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 363 3698155
zahrada 165 135045
ovoc. sad 3 15667
travní p. 5 27671
lesní poz 9 93832
vodní pl. nádrž umělá 1 1048
vodní pl. rybník 1 17940
vodní pl. tok přirozený 9 31504
vodní pl. tok umělý 1 1725
vodní pl. zamokřená pl. 3 6863
zast. pl. zbořeniště 12 2517
zast. pl. 256 130089
ostat.pl. dráha 1 30171
ostat.pl. dálnice 1 76536
ostat.pl. jiná plocha 107 96609
ostat.pl. manipulační pl. 50 122884
ostat.pl. neplodná půda 11 7790
ostat.pl. ostat.komunikace 103 180346
ostat.pl. silnice 2 28960
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10934
ostat.pl. zeleň 17 3577
Celkem KN 1122 4719863
Par. DKM 514 4290436
Par. KMD 608 429427
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 161
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 2
Celkem BUD 250
byt.z. byt 4
obč.z. byt 2
Celkem JED 6
LV 352
spoluvlastník 489

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2012
DKM-KPÚ 16.02.2007 1:1000 16.02.2007 *)
S-SK ŠS 1:2880 1826 29.06.2012 28.02.1824 1:2880, na části k.ú. -intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1826 16.02.2007 na části k.ú. DKM - zavedení KPÚ


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 17.05.2022 04:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.