k.ú.: 618942 - Čejč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hodonín email: kp.hodonin@cuzk.cz
Dobrovolského 1/255, 69501 Hodonín telefon: 518309560 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586099 - Čejč NUTS5 CZ0645586099
Pracoviště 706 - Hodonín

Obec s rozšířenou působností 6206 - Hodonín
Pověřený obecní úřad 62061 - Hodonín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1254 9225033
vinice 360 697184
zahrada 436 219010
ovoc. sad 55 307348
travní p. 84 525864
lesní poz les(ne hospodář) 40 312000
lesní poz 7 267858
vodní pl. nádrž umělá 1 17258
vodní pl. tok přirozený 12 47503
vodní pl. tok umělý 17 66895
vodní pl. zamokřená pl. 3 4039
zast. pl. společný dvůr 1 270
zast. pl. zbořeniště 11 1519
zast. pl. 737 242960
ostat.pl. dráha 8 89637
ostat.pl. jiná plocha 178 103359
ostat.pl. manipulační pl. 75 154343
ostat.pl. neplodná půda 58 11045
ostat.pl. ostat.komunikace 273 303682
ostat.pl. pohřeb. 1 2837
ostat.pl. silnice 21 106567
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 13559
ostat.pl. zeleň 164 569598
Celkem KN 3801 13289368
Par. DKM 3801 13289368
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 96
č.p. byt.dům 13
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 16
č.p. rod.dům 310
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 27
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 121
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 17
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 51
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
Celkem BUD 722
byt.z. byt 47
obč.z. byt 2
obč.z. dílna 2
Celkem JED 51
LV 1120
spoluvlastník 1509

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.01.2009 DKM - intravilán
DKM-KPÚ 05.03.2007 1:1000 05.03.2007 *) Na části - extravilán
THM-V 1:2000 01.04.1971 14.01.2009 01.04.1961 na části k.ú. 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.04.1971 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hodonín.

vypočteno: 25.05.2022 13:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.