k.ú.: 618951 - Čejetice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 550922 - Čejetice NUTS5 CZ0316550922
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda foto. elektrárna 4 57802
orná půda mez, stráň 9 2792
orná půda 632 3620835
zahrada skleník-pařeniš. 1 19
zahrada 223 147074
travní p. mez, stráň 2 913
travní p. 149 488200
lesní poz 35 615261
vodní pl. nádrž umělá 6 2323
vodní pl. rybník 40 402345
vodní pl. tok přirozený 78 145903
vodní pl. tok umělý 51 15543
vodní pl. zamokřená pl. 18 10171
zast. pl. společný dvůr 2 986
zast. pl. zbořeniště 3 474
zast. pl. 343 117393
ostat.pl. dráha 8 53861
ostat.pl. jiná plocha 149 200805
ostat.pl. manipulační pl. 26 48595
ostat.pl. neplodná půda 32 7891
ostat.pl. ostat.komunikace 115 122134
ostat.pl. pohřeb. 2 1639
ostat.pl. silnice 17 65795
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 10779
ostat.pl. zeleň 6 12087
Celkem KN 1955 6151620
Par. DKM 1955 6151620
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 33
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 162
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 1
vod.dílo jez 2
vod.dílo vodní el 5
Celkem BUD 329
byt.z. byt 101
Celkem JED 101
LV 504
spoluvlastník 840

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.07.2009
ZMVM 1:2000 01.11.1981 21.07.2009
S-SK GS 1:2880 1837 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 23.05.2022 17:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.